วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ต.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านนายโอด - ทช.ชย.3019 บ้านหว้าเฒ่า หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านหว้าเฒ่า - บ้านตาดพัฒนา บ้านหว้าเฒ่า หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2564
ซื้ออาหารสำหรับผู้เดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อกักตัวหาเชื้อไวรัสโควิด-19 (รอบที่ 1) จำนวน 13 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 103-009 สายสวนยาง บ้านหว้าเฒ่า หมู่ที่ 1 ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีคัดเลือก
4  ต.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 103-30 สายแก้งยาว - ป่าปอแดง บ้านแก้งยาว หมู่ที่ 2 ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีคัดเลือก
4  ต.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.103-46 สายคุ้มโนนม่วง - คุ้มห้วยถ้ำเต่า บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 7 ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีคัดเลือก
4  ต.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 103-56 สายไร่นายกองเที่ยง ศรีจันทร์ บ้านห้วยน้ำคำ หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก
4  ต.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดหว้าเฒ่า - บ้านนายประยงค์ เปี่ยมศิริ บ้านหว้าเฒ่า หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก
29  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
ซื้อลวดสลิงผูกแพสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง