วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัวเหนือ ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
ซื้อโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ภายในตำบลโนนทัน จำนวน 13 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
จ้างโครงการต่อเติมรางน้ำฝนหลังคาตลาดประชารัฐลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
จ้างโครงการขุดเจาะบ่บาดาล(แบบปิด) ขนาด dia 6 นิ้ว หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัวเหนือ ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานเนื่องจากบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ ใบเสร็จค่าขยะมูลฝอย ใบเสร็จน้ำประปา ตั๋วตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
จ้างเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต และต่อโดเมนเนม (สัญญาต่อเนื่อง) เป็นเวลา 12 เดือน (พื้นที่ไม่จำกัด) (12 พฤษภาคม 2566 -12 พฤษภาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2566
จ้างจัดจ้างเหมาทำป้ายปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ของผู้สมัคร สส. แบบแบ่งเขตและป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2566
จ้างจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์และบำรุงรักษารถยนต์ (รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ) หมายเลขเครื่องยนต์6HK1-WD0594 หมายเลขตัวถังMP1FTR34JHT001501 ยี่ห้ออีซูซุ รุ่นFTR34JXXXU สีเขียว เลขทะเบียน 81 ? 4663 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง