วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ต.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถยนต์กระเช้ายี่ห้อ ฮีโน่ สีส้ม ทะเบียน 81-2971 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก็บเอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก) จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก แบบ4 ลิ้นชัก) จำนวน 3 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Xerox WorkCentre 7855 จำนวน 1 เครื่อง ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 รวม 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ประจำปีงบประมาณ 2567 มีพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ไม่จำกัดปริมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น MX-2314N จำนวน 1 เครื่อง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 รวม 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2566
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาวดำ (สำนักปลัด) ยี่ห้อ SHARP รุ่น MX-M464N และเครื่องถ่ายเอกสารสี ยี่ห้อ SHARP รุ่น DX-2000U ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง