วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มี.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ รถยนต์อีซูซุ ทะเบียน 80-6420 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็กแบบ 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง (บัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักงานปลัด จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะพลาสติกปากกว้างขนาด 20 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักงานปลัด จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างหอถังสูง หมู่ที่ 3 บ้านโค้งสวรรค์ ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.พร้อมขยายเขตท่อจ่ายน้ำ ขนาด 2 นิ้ว หมุ่ที่ 4 บ้านถ้ำกลองเพล ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง