วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.พ. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์รถยนต์กระเช้าไฟฟ้ายี่ห้อ ฮีโน่ สีส้ม ทะเบียน 81-2971 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง ใบเสร็จประปา,ขยะมูลฝอย,บัตรเด็ก,บัตรผู้ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานตามรายการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อม/สร้างถนนลาดยาง Asphalt Concrete สายสามแยกบ้านอ่างบูรพา -ภูหินลาดช่อฟ้า หมู่ 5 บ้านอ่างบูรพา ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ผิวจราจร Asphalt Concrete องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการเดินสายไฟเข้า-ออกมิเตอร์ ติดตั้งไม้แป้นรองรับสายและตัวควบคุมระบบไฟฟ้า จำนวน 10 อาคารบริเวณตลาดลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในเรื่องการเก็บค่าไฟฟ้าของแม่ค้าที่ตลาดและเป็นการวางระบบของไฟฟ้าที่ตลาดให้มีความเรียบร้อยและเกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) แก่โรงเรียน 4 โรงเรียน ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) แก่ศูนย์พัมนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง