วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.พ. 2567
จ้างโครงการถมดินปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านโค้งสวรรค์ ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงานเนื่องจากบัตรเข้าชมโรงฉายภาพยนต์5 มิติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลงานแหล่งท่องเที่ยวเพื่อปรับภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในตำบลโนนทัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2567
จ้างจัดทำบูธนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปี พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 18 ? 27 มกราคม 2567 ณ สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู และตามคำสั่งอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ที่ 17/25
12  ม.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-4069 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2567
จ้างออกแบบโครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงาน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สารส้ม-คลอรีน ๖๕% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงาน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
9  ม.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แหล่งท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน กว้าง 14 เมตร ยาว 24 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)