วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายบ้าน หมู่ที่ 4 บ้านถ้ำกลองเพล ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านห้วยเดื่อเหนือ หมู่ที่ 9 (โดยการลงหินคลุกซ่อมแซมส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อพร้อมเกรดเกลี่ยตลอดสาย) จำนวน 10 สาย ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านห้วยเดื่อเหนือ หมู่ที่ 9 (โดยการลงหินคลุกซ่อมแซมส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อพร้อมเกรดเกลี่ยตลอดสาย) ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านภูพานคำ-เชื่อมหัวสนาม หมู่ที่ 7 บ้านภูพานคำ ตำบลโนนทัน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโรงปุ๋ย หมู่ที่ 9 บ้านห้วยเดื่อเหนือ ตำบลโนนทัน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน ขนาด 12 x 14 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 210 ตร.ม. ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  พ.ค. 2567
จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านถ้ำกลองเพล ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน กองคลัง 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ ( รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ) หมายเลขเครื่องยนต์6HK1-WD0594 หมายเลขตัวถังMP1FTR34JHT001501 ยี่ห้ออีซูซุ รุ่นFTR34JXXXU สีเขียว เลขทะเบียน 81-4663 กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง