วันที่
ชื่อเรื่อง
2  พ.ค. 2566
จ้างจัดจ้างเหมาทำป้ายปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ของผู้สมัคร สส. แบบแบ่งเขตและป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2566
จ้างจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์และบำรุงรักษารถยนต์ (รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ) หมายเลขเครื่องยนต์6HK1-WD0594 หมายเลขตัวถังMP1FTR34JHT001501 ยี่ห้ออีซูซุ รุ่นFTR34JXXXU สีเขียว เลขทะเบียน 81 ? 4663 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
จ้างจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ ปั้มลม ครุภัณฑ์เลขที่ 089-61-002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ตู้ควบคุมมอเตอร์ปั๊มน้ำฯ) เพื่อใช้ในงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เครื่องกวนสารเคมี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
จ้างจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์และบำรุงรักษารถยนต์ (รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ) หมายเลขเครื่องยนต์6HK1-WD0594 หมายเลขตัวถังMP1FTR34JHT001501 ยี่ห้ออีซูซุ รุ่นFTR34JXXXU สีเขียว เลขทะเบียน 81 ? 4663 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเกษตรน้ำลอด ( โดยใช้วัสดุหินคลุก ) หมู่ที่ 1 บ้าน โนนทัน ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายข้างปั๊มนำมันบางจาก - เชื่อมต่อวัดภูน้อย ( โดยใช้วัสดุหินคลุก ) หมู่ที่ 6 บ้านห้วยเดื่อ ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง