วันที่
ชื่อเรื่อง
20  เม.ย. 2566
จ้างจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์และบำรุงรักษารถยนต์ (รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ) หมายเลขเครื่องยนต์6HK1-WD0594 หมายเลขตัวถังMP1FTR34JHT001501 ยี่ห้ออีซูซุ รุ่นFTR34JXXXU สีเขียว เลขทะเบียน 81 ? 4663 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเกษตรน้ำลอด ( โดยใช้วัสดุหินคลุก ) หมู่ที่ 1 บ้าน โนนทัน ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายข้างปั๊มนำมันบางจาก - เชื่อมต่อวัดภูน้อย ( โดยใช้วัสดุหินคลุก ) หมู่ที่ 6 บ้านห้วยเดื่อ ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนาพ่ออนันต์ (โดยใช้วัสดุหินคลุก ) หมู่ที่ 1 บ้านโนนทัน ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายสามแยกหนองขุ่น - นายายพันธุ์( โดยใช้วัสดุหินคลุก) หมู่ที่ 2 บ้านโนนทอง ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองบัวใต้ - แยกนาแม่อ่อน นามวงษ์ ( โดยใช้วัสดุหินคลุก ) หมู่ที่ 9 บ้านห้วยเดื่อเหนือ ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนทันน้อย คุ้มที่ 9 ( โดยใช้วัสดุหินคลุก ) หมู่ที่ 1 บ้านโนนทัน ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บก-๓๐๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง