วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ธ.ค. 2562
ซื้ออุปกรณ์ และเครื่องมือในการจัดทำแนวป้องกันไฟ ตามโครงการอบรมและจัดทำแนวป้องกันไฟป่า ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณะสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการและสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานกองสาธารณสุขฯ 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
จ้างค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ไดโนเสาร์เคลื่องไหวได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุประปา สารส้ม-ก้อนใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง