วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถ้ำหมากหม่าง หมู่ที่ 4 บ้านถ้ำกลองเพล ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองบัวเหนือ-หนองขุ่น หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัวเหนือ ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2567
ซื้อซื้อชุดอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงานงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง บัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ ผู้ใหญ่, เด็ก และใบเสร็จขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  มี.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ รถบรรทุกน้ำทะเบียน บก-3066 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง