วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์วัสดุ รถยนต์อีซูซุ ทะเบียน 80-6420 กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงานNotebook โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด บ้านห้วยเดื่อพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโนนทัน อำเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้านห้วยเดื่อพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมุ่บ้านประจำที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา กองช่าง 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหนองแวงกุดโสน หมู่ 3 บ้านโค้งสวรรค์ ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านถ้ำกลองเพล ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู (จำนวน 2 เส้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนทอง หมู่ 2-เชื่อมหนองขุ่น หมู่ 2 ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 122 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง