วันที่
ชื่อเรื่อง
29  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง 66 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๒ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดอุณภูมิร่างกาย ตามโครงการป้องกันควบคุมกรณีการเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ อบต.โนนทัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ ตามโครงการป้องกันควบคุมกรณ๊เกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ อบต.โนนทัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุกองงช่าง 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี in-Place Recyling สายถนนลาดยางทางขึ้นแหล่งท่องเที่ยวหอยหิน 150 ล้านปี ตำบลโนนทัน กว้าง 6 เมตร ยาว 715 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,290 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี Payement ln-Place Recyling สายถนนลาดยางบ้านโนนทอง ตำบลโนนทัน-เชื่อมบ้านโนนสมบูรณ์ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,400 เมตร ไหล่ทาง Asphaltic Concrete ข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุประปาสารส้ม-คลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดอุณภูมิร่างกาย ตามโครงการป้องกันควบคุมกรณีการเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ อบต.โนนทัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักงานปลัด 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง