วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ค. 2563
ซื้อเครื่องสำรองไฟ (กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมประตูหน้า สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน U.H.T รสจืด ชนิดกล่อง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
ซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 - พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบริการโครงการจ้างเหมาบริการแก้ไขปัญหาถนนทรุดและท่อชำรุด หมู่ 2 บ้านโนนทอง ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยใช้รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 95-128 เป็นจำนวน 8 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง