วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (บัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์หอยหิน150 ล้านปีและไดโนเสาร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายสีรุ้งโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านอ่างบูรพา และโครงการขุดลอกร่องระบายน้ำข้างหนองบัวเหนือ และตามแนวถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 210 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุในการจัดสถานที่เวทีกลาง ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลเที่ยวหอยหิน กินลำไย ไหว้หลวงปู่ขาว ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
จ้างเหมาเครื่องเสียง และค่าจ้างเหมาจัดทำเวทีกลาง ตามโครงการเที่ยวหอยหิน กินลำไย ไหว้หลวงปู่ขาว ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
เช่าค่าเช่าเต็นท์โดม ตามโครงการเทศกาลเที่ยวหอยหิน กินลำไย ไหว้หลวงปู่ขาว ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อถังขยะพลาสติกทรงเหลี่ยมพร้อมฝาปิด ขนาดความจุ 240 ลิตร สีเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำขนาด 0.50x0.50 เมตร ยาว 75 เมตร พร้อมขุดลอกร่องระบายน้ำ ซอยห้วยเดื่อพัฒนา หมู่ 9 ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ๋ากกแต้ หมู่ 7 บ้านภูพานคำ ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร (พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง