วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
จ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 1 บ้านโนนทัน (เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) หมู่ที่ 1 บ้านโนนทัน ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้าน (เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหน้าบ้านนางวงเดือน อัคฮาด) หมู่ที่ 2 บ้านโนนทอง ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนทันน้อยพีซีแรนซ์ หมู่ที่ 1 บ้านโนนทัน (เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) หมู่ที่ 1 บ้านโนนทัน ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-6420 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
ซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 - พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบริการโครงการจ้างเหมาบริการแก้ไขปัญหาถนนทรุดและท่อชำรุด หมู่ 2 บ้านโนนทอง ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยใช้รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 95-128 เป็นจำนวน 8 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง