วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-2971 หนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2566
ซื้อแบตเตอรี่ รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-2971 หนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นวัสดุอุปกรณ์ในงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2566
จ้างจัดจ้างค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ (รถท่องเที่ยว หมายเลขเครื่อง J2 0978935) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2566
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์และบำรุงรักษารถยนต์ (รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ) หมายเลขเครื่องยนต์6HK1-WD0594 หมายเลขตัวถังMP1FTR34JHT001501 ยี่ห้ออีซูซุ รุ่นFTR34JXXXU สีเขียว เลขทะเบียน 81 ? 4663 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาเช่าเต็นท์ และ เช่าเก้าอี้พลาสติก เพื่อการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2566 ณ จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาเช่าเวที ขนาด 4.80 เมตร ยาว 8 เมตร พร้อมเครื่องเสียง เพื่อการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2566 ณ จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาพร้อมติดตั้งป้ายไวนิล (จำนวน 2 ป้าย) เพื่อการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2566 ณ จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในเขตตำบลโนนทัน จำนวน 4 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง