วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ม.ค. 2567
โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงาน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
9  ม.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แหล่งท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน กว้าง 14 เมตร ยาว 24 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  ม.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมไดโนเสาร์ ที่สวนอุทยานไดโนเสาร์กลางแจ้ง (Dino Park ) พิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปี องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2567
ซื้อโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ภายในตำบลโนนทัน จำนวน 13 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไม้ดอก ไม้ประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แหล่งท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน กว้าง 14 เมตร ยาว 24 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  ธ.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์ อาคารพิพิธภัรฑ์หอยหิน รหัส ๐๗๒-๔๖-๐๐๑ (โรงฉายภาพยนตร์ ๔ มิติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2566
จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านภูพานคำ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน 80 ? 6420 กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2566
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แหล่งท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน กว้าง 14 เมตร ยาว 24 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู