วันที่
ชื่อเรื่อง
21  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี in-Place Recyling สายถนนลาดยางทางขึ้นแหล่งท่องเที่ยวหอยหิน 150 ล้านปี ตำบลโนนทัน กว้าง 6 เมตร ยาว 715 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,290 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี Payement ln-Place Recyling สายถนนลาดยางบ้านโนนทอง ตำบลโนนทัน-เชื่อมบ้านโนนสมบูรณ์ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,400 เมตร ไหล่ทาง Asphaltic Concrete ข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุประปาสารส้ม-คลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดอุณภูมิร่างกาย ตามโครงการป้องกันควบคุมกรณีการเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ อบต.โนนทัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักงานปลัด 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
ซื้อค่่าวัสดุเวชภัณฑ์ ตามโครงการป้องกันควบคุมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ อบต.โนนทัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บก-3066 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ บริเวณแหล่งท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง