องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

คณะผู้บริหาร


นายสมบัติ ไชยรส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.087-2265533

นายสมจิต ขันติยู
นางบุญไทย บุญมา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.093-33632288

โทร.089-2742347
นายอภิชาติ หลักชัย

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร.086-4042414