องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

กองช่าง

 
-ว่าง-
 ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

-ว่าง- นายวุฒิพงษ์  สายบุญมี
วิศวกรโยธา นายช่างโยธาชำนาญงาน


นางสาวรุ่งทิวา  ผลาพล
นายอาคม  สร้างแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 
นายอนุพงษ์  ศรีบุญเรือง  นายพูลศักดิ์  พุทธเสน
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา


นายภคิน  กำราบภัย นายอวิรัตน์  วิริยะภาพ
พนักงานขับรถยนต์กระเช้า พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง


นายเกียรติศักดิ์  หลักชัย
นายวรุจ  วิสุงเล
จ้างเหมาบริการ
คนงานทั่วไป


นายรัชพล พันธ์เพียร

จ้างเหมาบริการ