องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

กองช่าง

 
-ว่าง-
 ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

-ว่าง- นายวุฒิพงษ์  สายบุญมี
วิศวกรโยธา นายช่างโยธาชำนาญงาน


นางสาวรุ่งทิวา  ผลาพล
นายอาคม  สร้างแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 
นายอนุพงษ์  ศรีบุญเรือง  นายพูลศักดิ์  พุทธเสน
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา


นายภคิน  กำราบภัย นายอวิรัตน์  วิริยะภาพ
พนักงานขับรถยนต์กระเช้า พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง


นายเกียรติศักดิ์  หลักชัย
นายวรุจ  วิสุงเล
จ้างเหมาบริการ
คนงานทั่วไป