องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th

 
 
คู่มือหรือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการลา [ 14 ม.ค. 2565 ]106
2 คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 1 ธ.ค. 2564 ]95
3 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 1 ต.ค. 2564 ]105
4 คู่มือการปฎิบัติงานด้านพัสดุ [ 1 ต.ค. 2564 ]101
5 คู่มือการปฎิบัติงานด้านการเงินและบัญชี [ 1 ต.ค. 2564 ]103
6 คู่มือการใช้งานระบบเบิกจ่ายตรง สปสช. [ 28 มิ.ย. 2562 ]100
7 คู่มือการปฏิบัติงานตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 28 มิ.ย. 2562 ]140
8 คู่มือการปฏิบัติตาม พรบ.ความรับผิดทางละเมิดดของเจ้าหน้าที่ [ 28 มิ.ย. 2562 ]103
9 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองท้องถิ่น [ 28 มิ.ย. 2562 ]106