องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลุบปอแดง หมู่ที่ 1 บ้านโนนทัน ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

    รายละเอียดข่าว

 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลุบปอแดง หมู่ที่ 1 บ้านโนนทัน ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


    เอกสารประกอบ

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลุบปอแดง หมู่ที่ 1 บ้านโนนทัน ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง