องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 111 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์(กิจการสภา) [ 6 มี.ค. 2561 ]74
82 ประกาศผลประกวดราคาซื้อพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า [ 27 ก.ค. 2560 ]76
83 ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการาจัดซื้อรถบรรทุกชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า [ 4 ก.ค. 2560 ]80
84 เปลี่ยนแปลงวันที่ขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการจัดซื้อรถบรรทุกชนิด 6 ล้อ ติดตั้้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า [ 4 ก.ค. 2560 ]75
85 ประกาศราคากลางตามโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอริกพร้อมกระเช้าไฟ้า [ 22 มิ.ย. 2560 ]75
86 ประกาศผลสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(ลงหินคลุก) หมู่ 1,2,3 [ 9 ก.พ. 2560 ]72
87 ประกาศผลสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดงขวาง หมู่ 7 บ้านภูพานคำ [ 9 ก.พ. 2560 ]74
88 ประกาศผลตามโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีดโดยวิธีแอสฟัลติกคอนกรีดทับหน้าเดิม หมู่ 6 [ 9 ก.พ. 2560 ]79
89 ประกาศผลโครงการวซ่อมแซมถนนลูกรัง(ลงหินคลุก) หมู่ 5,9 [ 9 ก.พ. 2560 ]78
90 ประกาศผลโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(ลงหินคลุก) หมู่ 4,8 [ 9 ก.พ. 2560 ]82
91 ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(ลงหินคลุก) หมู่ 4,8 ต.โนนทัน [ 24 ม.ค. 2560 ]82
92 ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(ลงหินคลุก) หมู่ 1,2,3 [ 24 ม.ค. 2560 ]78
93 ประกาศผลโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(ลงหินคลุก) หมู่ 5,9 [ 24 ม.ค. 2560 ]73
94 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดงขวาง หมู่ 7 บ้านภูพานคำ [ 13 ม.ค. 2560 ]72
95 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดงขวาง หมู่ 7 บ้านภูพานคำ [ 11 ม.ค. 2560 ]76
96 ประกาศราคากลางตามโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต โดยวิธีปูแอสฟัลติกคอนกรีตทับหน้าเดิม หมู่ 6 [ 11 ม.ค. 2560 ]77
97 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(ลงหินคลุก) หมู่ 4,8 [ 11 ม.ค. 2560 ]76
98 ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(ลงหินคลุก) หมู่ 1,2,3 [ 11 ม.ค. 2560 ]78
99 ประกาศรายชือผู้ชนะการประมูลจ้างเหมาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัษนาเด็กเล็ก [ 16 พ.ย. 2559 ]80
100 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2560 [ 21 ต.ค. 2559 ]74
 
|1|2|3|4หน้า 5|6