องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 7 มิ.ย. 2567 ]9
2 คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 7 มิ.ย. 2567 ]7
3 คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีป้าย [ 7 มิ.ย. 2567 ]8
4 คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 [ 7 มิ.ย. 2567 ]6
5 คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 7 มิ.ย. 2567 ]5
6 คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 [ 7 มิ.ย. 2567 ]5
7 คู่มือสำหรับประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 7 มิ.ย. 2567 ]5
8 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ 66 [ 5 เม.ย. 2567 ]143
9 แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน [ 5 เม.ย. 2567 ]14
10 คู่มือการใช้งาน E service [ 1 เม.ย. 2567 ]8
11 คู่มือประชาชนเบี้ยยังชีพตำบลโนนทัน 65 [ 1 ต.ค. 2564 ]132
12 คุ่มือหรือมาตรฐานการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพ [ 30 พ.ย. 2563 ]141
13 คู่มือประชาชนเบี้ยยังชีพ [ 9 ม.ค. 2563 ]166