องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th
 
 
 


ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าตลาดประชารัฐลานค้าชุมชนห้วยเดื่อหนองบัวลำภู ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู


ในวันที่ 8-9กรกฎาคม 2563 นางบุญไทย บุญมา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน นำโดย นายสุพรรณ แก้ววิชัย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน นางสาวทัศณีญ์ ชมภูวิเศษ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน นายธนสิทธิ์ พูลสาทรกูล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน นายราเชนทร์ สุขสบาย หัวหน้าสำนักปลัด มอบหมายให้ นายวรปรัชญ์ โพธิทัต นักพัฒนาการท่องเที่ยว นำพนักงานส่วนท้องถิ่น/พนักงานจ้างเหมา ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าตลาดประชารัฐลานค้าชุมชนห้วยเดื่อหนองบัวลำภู ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
2020-07-16
2020-07-16
2020-07-10
2020-07-10
2020-07-09
2020-07-09
2020-06-26
2020-06-26
2020-05-22
2020-05-20