องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th
 
 
   พิพิธภัณฑ์หอยหิน150ล้านปีและไดโนเสาร์ หยุดทำการทุกวันจันทร์ ยกเว้นวันจันทร์ที่เป็นวันหยุดนขัตฤกษ์             พิพิธภัณฑ์หอยหิน150ล้านปีและไดโนเสาร์ หยุดทำการทุกวันจันทร์ ยกเว้นวันจันทร์ที่เป็นวันหยุดนขัตฤกษ์             พิพิธภัณฑ์หอยหิน150ล้านปีและไดโนเสาร์ หยุดทำการทุกวันจันทร์ ยกเว้นวันจันทร์ที่เป็นวันหยุดนขัตฤกษ์  
 

 

 


  งานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “โนนทันเกมส์” ประจำปี 2...
    องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน นำโดย นางบุญไทย บุญมา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน รักษาราชการแทนน...
  การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุข...
    ในวันพฤหัสบดีที่30มกราคม2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน นำโดย นางบุญไทย บุญมา รองนายกองค์การบริหารส...
  โครงการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ...
    ในวันที่ 27-31 มกราคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดย นางสาวอ้อนจันทร์ คงศิลป์ ผู้อำนวยการกองส...
  ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณด้านหน้าตลาดประชารัฐห้วยเด...
    ในวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 นางบุญไทย บุญมา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบ...


 
กิจกรรมเคารพธงชาติร่วมกันก่อนปฎิบัติหน้าที่
ไดโนเสาร์ ณ พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ จังหวัดหนังบัวลำภู

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562