องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th
 
 
 
 

 

 


  ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดงานเทศกาลเที่ยวหอยหิน ก...
   

ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน นำโดย นางบุญไทย บุญมา รองนายกองค์การบริห...

  โครงการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ...
   

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน นำโดย นายสุพรรณ แก้ววิชัย ประธานสภ...

  ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าตลาดประชารัฐ...
    ในวันที่ 8-9กรกฎาคม 2563 นางบุญไทย บุญมา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริห...
  พิธีรับรางวัล อปพร.ดีเด่น ณ ห้องประชุมภูพานคำ ศาลา...
    ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2563 นางบุญไทย บุญมา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองค์กา...
 


 
กิจกรรมเคารพธงชาติร่วมกันก่อนปฎิบัติหน้าที่
ไดโนเสาร์ ณ พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ จังหวัดหนังบัวลำภู

 

 
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562