องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3/2565 คร้ังที่3 [ 26 ส.ค. 2565 ]16
2 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3/2565 คร้ังที่2 [ 22 ส.ค. 2565 ]17
3 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3/2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]16
4 รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ3.65 [ 17 มิ.ย. 2565 ]18
5 รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ3.65 [ 18 พ.ค. 2565 ]17
6 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่1.2565 [ 15 มี.ค. 2565 ]17
7 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ 1/2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]17
8 รายงานการประชุมสภาฯคร้ังแรก [ 10 ม.ค. 2565 ]18
9 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 13 ธ.ค. 2562 ]98
10 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 11 ต.ค. 2562 ]84
11 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 22 ส.ค. 2562 ]88
12 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 [ 13 มิ.ย. 2562 ]92
13 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 [ 14 ก.พ. 2562 ]89