องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 [ 28 ธ.ค. 2566 ]5
2 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 [ 29 ส.ค. 2566 ]4
3 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ สาม [ 21 ส.ค. 2566 ]7
4 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง [ 10 เม.ย. 2566 ]4
5 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2566 [ 20 ก.พ. 2566 ]4
6 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2566 [ 13 ก.พ. 2566 ]4
7 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3/2565 คร้ังที่3 [ 26 ส.ค. 2565 ]28
8 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3/2565 คร้ังที่2 [ 22 ส.ค. 2565 ]29
9 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3/2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]27
10 รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ3.65 [ 17 มิ.ย. 2565 ]30
11 รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ3.65 [ 18 พ.ค. 2565 ]32
12 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่1.2565 [ 15 มี.ค. 2565 ]31
13 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ 1/2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]30
14 รายงานการประชุมสภาฯคร้ังแรก [ 10 ม.ค. 2565 ]32
15 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 13 ธ.ค. 2562 ]115
16 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 11 ต.ค. 2562 ]100
17 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 22 ส.ค. 2562 ]102
18 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 [ 13 มิ.ย. 2562 ]111
19 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 [ 14 ก.พ. 2562 ]107