องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 268 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเดื่อลงพื้นที่ดำเนินโครงการเยี่ยมบ้านเด็ก และประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ [ 2 พ.ค. 2566 ]4
2 ติดตั้ง ซ่อมแซม และปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ในพื้นที่ตำบลโนนทัน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ [ 30 เม.ย. 2566 ]4
3 ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน อำนวยความสะดวกและให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ [ 30 เม.ย. 2566 ]6
4 ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ และข่าวสาร ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ ณ ตลาดประชารัฐลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ [ 30 เม.ย. 2566 ]4
5 บริการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชน ในพื้นที่ตำบลโนนทัน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ [ 30 เม.ย. 2566 ]3
6 จัดเวรยามเฝ้าระวังไฟป่าตลอด ๒๔ ชั่วโมง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ [ 30 เม.ย. 2566 ]4
7 อาสาสมัครควบคุมโรคร่วมกับอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน หมู่๑ บ้านโนนทัน ออกรณรงค์พ่นหมอกควัน และใส่ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันการระบาดโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้าน [ 18 เม.ย. 2566 ]4
8 จัดกิจกรรมกระตุ้นเชื่อมโยงสินค้าชุมชน “ตลาดต้องชม” ณ ตลาดประชารัฐลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ [ 13 เม.ย. 2566 ]4
9 โครงการตั้งด่านจุดตรวจให้บริการประชาชน ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 11 เม.ย. 2566 ]8
10 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเดื่อจัดกิจกรรม โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๕ [ 11 เม.ย. 2566 ]5
11 ลงพื้นที่ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ตรวจเยี่ยม ตรวจสอบป้ายราคา และตาชั่ง ณ ตลาดประชารัฐชุมชนห้วยเดื่อ [ 10 เม.ย. 2566 ]8
12 โครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพตำบลโนนทัน [ 7 เม.ย. 2566 ]6
13 ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง [ 4 เม.ย. 2566 ]5
14 โครงการบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำกลองเพล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเดื่อ [ 31 มี.ค. 2566 ]10
15 ร่วมกับอาสาปศุสัตว์ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๖ ให้กับสุนัขและแมวในหมู่ที่ ๑ – ๑๐ ในพื้นที่ตำบลโนนทัน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ [ 31 มี.ค. 2566 ]7
16 ติดตั้ง ซ่อมแซม และปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ในพื้นที่ตำบลโนนทัน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ [ 31 มี.ค. 2566 ]4
17 ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน อำนวยความสะดวกและให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ [ 31 มี.ค. 2566 ]4
18 ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ และข่าวสาร ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ตลาดประชารัฐลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ [ 31 มี.ค. 2566 ]6
19 จัดเก็บค่าไฟฟ้าผู้ประกอบการ ณ ตลาดประชารัฐลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ [ 31 มี.ค. 2566 ]5
20 บริการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชน ในพื้นที่ตำบลโนนทัน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ [ 31 มี.ค. 2566 ]6
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14