องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 469 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการตั้งด่านจุดตรวจให้บริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ [ 11 เม.ย. 2567 ]1
2 โครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพตำบลโนนทัน [ 10 เม.ย. 2567 ]1
3 จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ตลานประขารัฐลานค้าขุมขนหัวยเดื่อ [ 3 เม.ย. 2567 ]1
4 โครงการตั้งด่านจุดตรวจจุดบริการประขาขนช่วงเทศกาลสงกานต์ ๒๕๖๗ [ 2 เม.ย. 2567 ]1
5 รายงานผล การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 7 มี.ค. 2567 ]11
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน เรื่อง ยกเลิกคำขอเข้าจำหน่ายสินค้าในตลาดประชารัฐลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ [ 27 ก.พ. 2567 ]12
7 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ...... [ 23 ก.พ. 2567 ]5
8 ประชาสัมพันธ์ชุดทดลองทางภาคสนาม [ 21 ก.พ. 2567 ]6
9 ดำเนินกิจกรรม “ติดตั้ง ซ่อมแซม และปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ในพื้นที่ตำบลโนนทัน [ 31 ม.ค. 2567 ]7
10 ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกและให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวบริเวณพิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปี และไดโนเสาร์โนนทัน ประจำเดือน มกราคม 2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]6
11 ดำเนินการจัดเก็บค่าไฟฟ้าผู้ประกอบการ ณ ตลาดประชารัฐลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ ประจำเดือน มกราคม 2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]6
12 ดำเนินการจัดเก็บค่าไฟฟ้าผู้ประกอบการ ณ ตลาดประชารัฐลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ ประจำเดือน มกราคม 2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]12
13 ดำเนินกิจกรรม Bing Claning Day [ 31 ม.ค. 2567 ]8
14 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน ดำเนินงานในการลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ในพื้นที่ตำบลโนนทัน [ 29 ม.ค. 2567 ]38
15 โครงการกีฬาปฐมวัยสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา2566 [ 26 ม.ค. 2567 ]9
16 องคืการบริหารส่วนตำบลโนนทัน ร่วมการประกวดแข่งขันตำเมี่ยงข่าลีลา ในงานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2567 [ 25 ม.ค. 2567 ]7
17 ร่วมพิธีสักการะรูปเหมือนหลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล เนื่องในงานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี2567 [ 18 ม.ค. 2567 ]6
18 กิจกรรมบวงสรวงดวงวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันกองทัพไทย [ 17 ม.ค. 2567 ]10
19 คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำกลองเพลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเดื่อ ร่วมพิธีบูชาบูรพคณาจารย์ เนื่องในวันครูแห่งชาติ ครั้งที่68 [ 16 ม.ค. 2567 ]9
20 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 [ 13 ม.ค. 2567 ]11
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24