องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการออกให้บริการรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) ประจำปี พ.ศ.2561-2564

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน  จัดทำโครงการออกให้บริการรับย่่ืนแบบแสดงรายการที่ดิน  (ภบท.5)  ประจำปี  พ.ศ. 2561 - 2564  กำหนดออกให้บริการ  10  หมู่บ้านระหว่างวันที่  21  - 30  พฤศจิกายน  2560  นี้  ให้ผุู้มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินเตรียมเอกสารสิทธิ์ที่ดิน  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของที่ดิน  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ยื่น (แทน)  เข้ารับบริการตามโครงการดังกล่าวตามกำหนดการแนบท้ายค่ะ heartheart    เอกสารประกอบ โครงการออกให้บริการรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) ประจำปี พ.ศ.2561-2564
 
กำหนดการโครงการออกให้บริการรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5)
    วันที่ลงข่าว
: 14 พ.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง