องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 12 เม.ย. 2566 ]16
2 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 12 เม.ย. 2566 ]10
3 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 [ 12 เม.ย. 2566 ]7
4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2565 [ 7 พ.ย. 2565 ]13
5 สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2564 [ 1 ก.พ. 2565 ]79
6 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี [ 1 เม.ย. 2564 ]83
7 สรุปผลการดำเนินงานกองสวัสดิการสังคม 2562 [ 16 ธ.ค. 2562 ]80
8 สรุปผลการดำเนินงานสำนักปลัด 2562 [ 16 ธ.ค. 2562 ]75
9 สรุปผลการดำเนินงานกองคลัง 2562 [ 16 ธ.ค. 2562 ]82
10 สรุปผลการดำเนินงานกองสาธารณสุข 2562 [ 16 ธ.ค. 2562 ]81
11 สรุปผลการดำเนินงานกองการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม 2562 [ 16 ธ.ค. 2562 ]73
12 การรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562 [ 16 ธ.ค. 2562 ]80
13 สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561(กองคลัง) [ 4 มิ.ย. 2562 ]86
14 สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 (กองช่าง) [ 4 มิ.ย. 2562 ]85
15 สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 (กองการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม) [ 4 มิ.ย. 2562 ]78
16 สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 (สำนักงานปลัด) [ 4 มิ.ย. 2562 ]82
17 สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 (กองสวัสดิการสังคม ) [ 4 มิ.ย. 2562 ]76
18 สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ) [ 4 มิ.ย. 2562 ]76
19 รวมรูปในพิธีต่างๆ ปี 2562 [ 18 มี.ค. 2562 ]74