องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

     
   นางสาวอ้อนจันทร์  คงศิลป์
 
   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
     
  นางสาวศรัณย์ลักษณ์  สิมลี
 
  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  

นายราเมต  จันใด   นางสาวอริสา  สุปมา
พนักงานขับรถขนขยะ พนักงานขับรถกู้ชีพ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 นายอนันต์  เพชรเกลื่อน นายศิลธุวา  คูณขุนทด นางสาวกนกพร บุญสร้าง
พนักงานประจำรถยนต์กู้ชีพ พนักงานประจำรถยนต์กู้ชีพ พนักงานประจำรถยนต์กู้ชีพ
 
 
นายไม  มะโพธิ์ศรี นายสมาน  ม่วงสนิท นายพีรวิชญ์  สมพรภู่ประเสริฐ
 พนักงานประจำรถยนต์ขนขยะ พนักงานประจำรถยนต์ขนขยะ จ้างเหมาบริการ
 
   
 นายอภิสิทธิ์  คำแสน
นายพยนต์  ลัทโล นายวุฒิชัย  จันใด
 จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ