องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

     
   นางสาวอ้อนจันทร์  คงศิลป์
 
   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
     
  -ว่าง-
 
  นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ  
 นายไม  มะโพธิ์ศรี  นายอนันต์  เพชรเกลื่อน  นายปรีชา  อุ่นใจ
พนักงานประจำรถยนต์ขนขยะ พนักงานประจำรถยนต์กู้ชีพ พนักงานประจำรถยนต์ขนขยะ
 นายสมาน  ม่วงสนิท นายศิลธุวา  คูณขุนทด นางสาวกนกพร บุญสร้าง
พนักงานประจำรถยนต์ขนขยะ พนักงานประจำรถยนต์กู้ชีพ พนักงานประจำรถยนต์กู้ชีพ
   
 
 นายจักรพงษ์  โคตรชาสี
 
 พนักงานประจำรถยนต์กู้ชีพ
 
     
 นายราเมต  จันใด
 นายอลงกรณ์  จำหนองโพธิ์ 
นางสาวอริสา  สุปมา
 พนักงานขับรถบรรทุกขยะ  พนักงานขับรถกู้ชีพ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ