องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

     
   นางสาวอ้อนจันทร์  คงศิลป์
 
   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
     
   นายพสิษฐ์  คูณแก้ว  
  นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ  
 นายไม  มะโพธิ์ศรี  นายอนันต์  เพชรเกลื่อน  นายปรีชา  อุ่นใจ
พนักงานประจำรถยนต์ขนขยะ พนักงานประจำรถยนต์กู้ชีพ พนักงานประจำรถยนต์ขนขยะ
 นายสมาน  ม่วงสนิท นายศิลธุวา  คูณขุนทด นายคมกริช  ดอนจันทร์ใต้
พนักงานประจำรถยนต์ขนขยะ พนักงานประจำรถยนต์กู้ชีพ พนักงานประจำรถยนต์กู้ชีพ
     
  นายจักรพงษ์  โคตรชาสี  
  พนักงานประจำรถยนต์กู้ชีพ  
     
 นายราเมต  จันใด
 นายอลงกรณ์  จำหนองโพธิ์ 
นางสาวอริสา  สุปมา
 พนักงานขับรถบรรทุกขยะ  พนักงานขับรถกู้ชีพ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ