องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

คณะผู้บริหาร

 
 
  นายขนบ  หวานเสร็จ
 
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน
 

 
นายสุริยัน  รอเสนา
นางบุญไทย  บุญมา
 รองนายก  อบต.โนนทัน
 รองนายก  อบต.โนนทัน  นายทองพูน  เรียวชัยภูมิ  
  เลขานุการนายก  อบต.โนนทัน