องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 566 [ 20 ต.ค. 2566 ]20
2 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 2566 [ 20 ต.ค. 2566 ]18
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1-2566 (ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการพัฒนา) [ 10 ก.พ. 2566 ]48
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1-2566 (ส่วนที่ 1-4) [ 10 ก.พ. 2566 ]37
5 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 2566 [ 10 ก.พ. 2566 ]19
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีห้วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน [ 30 ก.ย. 2563 ]153
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี(พ.ศ.2561-2565) [ 25 มิ.ย. 2562 ]126
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน เรื่องให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีห้วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565) [ 13 มิ.ย. 2562 ]182