องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน เรื่องให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีห้วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565)

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน เรื่องให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีห้วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565)    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน เรื่องให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีห้วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565)
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ