องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

กองคลัง

     
  -ว่าง-
 
   ผู้อำนวยการกองคลัง  
 
 
 
 นางสาวณิชกานต์  จันทร์กันสิน
 นางรัชนี  ดุลบดี
 นางณิชาภัทร  สุขสบาย
หัวหน้าฝ่ายบัญชี  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ  นักวิชการเงินและบัญชีชำนาญการ
     
 นางสาวธนาภา  จิตร์สิงห์
 นางนฤมล  พิมสังข์ นายวิทยา  พ้องเสียง
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นางสาวศุภลักษณ์  แก้วภักดี นายพุฒิพงษ์  ตะจันตา นางศรินทิพย์ วิริยะภาพ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ คนงานทั่วไป พนักงานขายบัตร


นางสาวเจนจิรา บุรีรัมสูงเนิน

พนักงานจัดเก็บรายได้ตลาดประชารัฐ
  
 
 
 .