องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการลา [ 14 ม.ค. 2565 ]69
2 คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 1 ธ.ค. 2564 ]63
3 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 1 ต.ค. 2564 ]70
4 คู่มือการปฎิบัติงานด้านพัสดุ [ 1 ต.ค. 2564 ]63
5 คู่มือการปฎิบัติงานด้านการเงินและบัญชี [ 1 ต.ค. 2564 ]70
6 คู่มือการใช้งานระบบเบิกจ่ายตรง สปสช. [ 28 มิ.ย. 2562 ]63
7 คู่มือการปฏิบัติงานตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 28 มิ.ย. 2562 ]102
8 คู่มือการปฏิบัติตาม พรบ.ความรับผิดทางละเมิดดของเจ้าหน้าที่ [ 28 มิ.ย. 2562 ]68
9 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองท้องถิ่น [ 28 มิ.ย. 2562 ]69