องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 59 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโนนทัน-เชื่อมสามแยกหมู่ 5 บ้านอ่างบูรพา ตำบลโนนทัน (ต่อจากสถานที่เดิม) [ 17 พ.ค. 2562 ]48
2 ประกาศผลประกวดราคาโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำดิบ (ท่อเมน) ขนาด 110 มม. จากอ่างเก็บน้ำห้วยสีเสียดถึงโรงกรองน้ำประปา หมู่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน ลว.16 พฤษภาคม 2562 [ 16 พ.ค. 2562 ]42
3 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโนนทัน-เชื่อมสามแยกหมู่ 5 บ้านอ่างบูรพา ตำบลโนนทัน (ต่อจากสถานที่เดิม) กว้าง 4 เมตร ยาว 490 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกไหล๋ทาง [ 3 พ.ค. 2562 ]44
4 ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำดิบ (ท่อเมน) ขนาด 110 มม. จากอ่างเก็บน้ำห้วยสีเสียดถึงโรงกรองน้ำประปา หมู่ 5 [ 3 พ.ค. 2562 ]43
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโนนทัน-เชื่อมสามแยกหมู่ 5 บ้านอ่างบูรพา ตำบลโนนทัน [ 1 พ.ค. 2562 ]40
6 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำดิบ (ท่อเมน) ขนาด 110 มม. จากอ่างเก็บน้ำห้วยสีเสียดถึงโรงกรองน้ำประปา หมู่ 5 [ 1 พ.ค. 2562 ]36
7 ประกาศประกวดราคาตามโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ห้วยสีเสียด หมู่ที่ 5 บ้านอ่างบูรพา ตำบลโนนทัน [ 11 มี.ค. 2562 ]38
8 ประกาศผลโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำประปา (ท่อเมน) จากโรงกรองน้ำประปา หมู่ 5 บ้านอ่างบูรพา-เชื่อมหมู่ 9 และหมู่ 10 ตำบลโนนทัน [ 11 มี.ค. 2562 ]40
9 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยสีเสียด หมู่ที่ 5 บ้านอ่างบูรพา ตำบลโนนทัน [ 7 มี.ค. 2562 ]37
10 ประกาศผลโครงการชุดลอกห้วยหินฮ่อม หมู่ที่ 9 บ้านห้วยเดื่อเหนือ ตำบลโนนทัน [ 5 มี.ค. 2562 ]41
11 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 1,5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 28 ก.พ. 2562 ]35
12 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำประปา(ท่อเมน) จากโรงกรองน้ำประปาหมู่ 5,9,10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 28 ก.พ. 2562 ]34
13 ประกาศประกวดราคากลางโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำประปา(ท่อเมน) จากโรงกรองน้ำประปาหมู่ 5,9,10 [ 27 ก.พ. 2562 ]42
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 7 [ 21 มิ.ย. 2561 ]37
15 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ แบบสำเร็จรูปสายกลางบ้าน หมู่ 2 [ 4 มิ.ย. 2561 ]44
16 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 1 จำนวน 4 เส้น [ 21 พ.ค. 2561 ]37
17 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 [ 18 พ.ค. 2561 ]37
18 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 7 จำนวน 5 เส้น [ 17 พ.ค. 2561 ]37
19 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 1 จำนวน 4 เส้น [ 17 พ.ค. 2561 ]37
20 ประกาศผู้ชนะโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก พร้อมเทคอนกรีตร่องระบายน้ำ หมู่ 9 [ 17 พ.ค. 2561 ]37
 
หน้า 1|2|3