องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

กองสวัสดิการสังคม

 
 
   นางสาวสุรีย์พร  บัวผัน  
    ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
     
   นายอารยัน  พันเพียง
 
   นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ  
     
   นางสาวสุพัตรา  พันพยัก  
   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ