องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชน ประจำเดือนมิถุนายน


ในวันที่ 25-30 มิถุนายน 2563 นางบุญไทย บุญมา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทันสภองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน นำโดย นายสุพรรณ แก้ววิชัย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน นางสาวทัศณีญ์ ชมภูวิเศษ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน และนายธนสิทธิ์ พูลสาทรกูล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดยนางสาวอ้อนจันทร์ คงศิลป์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชน ประจำเดือนมิถุนายน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย ที่เกิดขึ้นภายในชุมชนเพื่อให้ประชาชนมีรายได้และเพื่อให้เกิดความสามัคคีภายในชุมชน พร้อมทั้งดำเนินการจัดตั้ง “กองทุนขยะฌาปนกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2020-08-20
2020-08-20
2020-08-20
2020-07-16
2020-07-16
2020-07-10
2020-07-10
2020-07-09
2020-07-09
2020-06-26