องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th
 
 
 


ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบร้านค้า/นักท่องเที่ยว และตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการร้านค้า ณ ตลาดประชารัฐลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ


นางบุญไทย บุญมา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน นำโดย นายสุพรรณ แก้ววิชัย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน นางสาวทัศณีญ์ ชมภูวิเศษ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน นายธนสิทธิ์ พูลสาทรกูล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน มอบหมายให้ นายราเชนทร์ สุขสบาย หัวหน้าสำนักปลัด นายวรปรัชญ์ โพธิทัต นักพัฒนาการท่องเที่ยว และนางสาวสกุลตรา พุทธเสน นักจัดการงานทั่วไป นำพนักงานส่วนท้องถิ่น/พนักงานจ้าง/พนักงานจ้างเหมา ลงพื้นที่ตลาดประชารัฐลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ หนองบัวลำภูเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบร้านค้า/นักท่องเที่ยว และตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการร้านค้า  ณ ตลาดประชารัฐลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ หนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

2020-08-20
2020-08-20
2020-08-20
2020-07-16
2020-07-16
2020-07-10
2020-07-10
2020-07-09
2020-07-09
2020-06-26