องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th
 
 
 


รับนโยบายนายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่องการจัดงานเทศกาลเที่ยวหอยหิน กินลำไย ไหว้หลวงปู่ขาว ประจำปี 2563 ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)


ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 นางบุญไทย บุญมา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน นายราเชนทร์ สุขสบาย หัวหน้าสำนักปลัด เข้าพบ นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อรับนโยบาย เรื่องการจัดงานเทศกาลเที่ยวหอยหิน กินลำไย ไหว้หลวงปู่ขาว ประจำปี 2563 ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

2020-08-20
2020-08-20
2020-08-20
2020-07-16
2020-07-16
2020-07-10
2020-07-10
2020-07-09
2020-07-09
2020-06-26