องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th
 
 
 


ประชาสัมพันธ์วิธีการใช้แอปพลิเคชันสำหรับร้านค้า “เป๋าตุง กรุงไทย”


ในวันอังคารที่ 3 กันยายน ๒๕๖๒ นางสาวทัศณีญ์ ชมภูวิเศษ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน สำนักงานปลัด นำโดย นายราเชนทร์ สุขสบาย หัวหน้าสำนักปลัด นายวรปรัชญ์ โพธิทัต นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฎิบัติการประชาสัมพันธ์วิธีการใช้แอปพลิเคชันสำหรับร้านค้า “เป๋าตุง กรุงไทย” ที่จะเป็นตัวช่วยในการจัดการ ด้านการเงินให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบร้านค้าในตลาดประชารัฐลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ หนองบัวลำภู ณ ตลาดประชารัฐลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ หนองบัวลำภู ซึ่งปัจจุบันแอปพลิเคชันดังกล่าวเป็นที่นิยมของพ่อค้าแม่ค้าทั่วประเทศ
2020-05-22
2020-05-20
2020-05-06
2020-04-23
2020-04-17
2020-04-15
2020-04-02
2020-03-23
2020-03-19
2020-03-17