องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th
 
 
 


พิธีบวงสรวงฯ เนื่องในวันกองทัพไทย เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาที่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช


ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน นำโดย นางบุญไทย บุญมา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โนนทัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ได้จัดพิธีบวงสรวงฯ เนื่องในวันกองทัพไทย เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาที่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย ณ พิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปีและโดโนเสาร์ ซึ่งรูปหล่อดังกล่าว จังหวัดหนองบัวลำภูได้อัญเชิญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (พระองค์แรก) ของจังหวัดหนองบัวลำภู มาประดิษฐาน ณ อาคารพิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปีและโดโนเสาร์ (หลังเดิม) ภายในบริเวณพิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปีและโดโนเสาร์ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2546 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12) ต่อมาภายหลังได้มีการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน ได้ทำพิธีอัญเชิญพระบรมรูปฯ และพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวร เมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2549 (ปีจอ)
2020-08-20
2020-08-20
2020-08-20
2020-07-16
2020-07-16
2020-07-10
2020-07-10
2020-07-09
2020-07-09
2020-06-26