องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

กองสวัสดิการสังคม


 นางสาวสุรีย์พร  บัวผัน
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
     
  นายอารยัน  พันเพียง  -ว่าง-  -ว่าง-
  นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  เจ้าพนักงานธุรการ
 
  นางสาวสุพัตรา  พันพยัก
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ